Centrul de documentare şi informare "Laurenţiu Panaitopol"

în cadrul Departamentului Documentare, Formare şi Publicaţii al SSMR Filiala Bucureşti

Cuvânt înainte

            Henri Poincare  afirmă că “Matematica este arta de a da acelaşi nume la diferite lucruri.” Continuăm a spune că aceluiaşi obiect -matematica- îi putem asocia mai multe nume. Liste care nu îşi propun să fie exhaustive se află cuprinse în diverse dicţionare, enciclopedii, site-uri de specialitate. Însă, în mod particular, putem asocia numele profesorului Laurenţiu Panaitopol obiectului matematică. A existat o relaţie de avantaj reciproc între obiect şi om, matematica înnobilând omul, iar omul îmbogăţind cunoaşterea matematică. Aceasta se întâmplă atunci când caracterul se completează cu munca, devoţiunea, patosul şi gândirea limpede.

       

Dedicarea domnului profesor a fost una totală, atât pentru matematica însăşi cât şi pentru oamenii şcolii româneşti. Profesor şi mentor, a reuşit să transfere din cunoaşterea şi dragostea sa pentru matematică tuturor celor care i-au fost alături – elevi, studenţi, profesori, colegi.

             Centrul de documentare şi informare “Laurenţiu Mircea Panaitopol” este o iniţiativă care îşi propune să păstreze şi să continue o atitudine, aceea de respect faţă de învăţământul matematic.

            Filiala Bucureşti a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti îşi propun acest proiect ca pe un punct de convergenţă a acţiunilor/activităţilor în specialitate, la nivelul municipiului Bucureşti.

            La momentul conturării acestui proiect, compartimentarea centrului a fost gândită astfel:

à Compartimentul „Muzeul Societăţii de Ştiinţe Matematice din România”;

à Compartimentul  „Bibliotecă”, care va cuprinde şi o bibliotecă virtuală;

à Compartimentul „Didactică Matematică Aplicată”;

à Compartimentul „Pregătirea elevilor pentru olimpiade şi concursuri ”;

à Compartimentul „Publicistică de specialitate”.

             Pentru a duce stadiul de proiect la concretizare este nevoie de mobilizarea de resurse. Şi cea mai importantă dintre resurse este cea umană. Vă invităm astfel să vă exprimaţi intenţia de colaborare în cadrul diferitelor compartimente.

  Lansăm în acest sens 3 propuneri:

  1. Constituirea unui colectiv de coordonare a compartimentului « Didactică Matematică Aplicată » pe două secţiuni :

                        à gimnaziu ;

                        à liceu.

  1. Constituirea unui colectiv de coordonare a compartimentului « Pregătirea elevilor pentru olimpiade şi concursuri ».

  2. Constituirea unui colectiv pentru coordonarea compartimentului « Publicistică de specialitate ».

             Avem speranţa că apelul nostru va găsi un răspuns pozitiv în marea de profesionişti care trudesc pentru şcoala bucureşteană, profesionişti care se regăsesc în definiţia dată de Lucian Blaga : « Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul. »

 Prof. Maria Elena Panaitopol

e-mail lpan04@yahoo.com

 

Coordonatori

prof. Maria-Elena Panaitopol şi prof. Alexandru Constantinescu

Sediul

Colegiul Naţional "Spiru Haret"
(Str. Italiană nr. 17 Sector 2 Bucureşti)
etaj 3