- Itinerar în algebra superioară

Autori Toma Albu, Ion D. Ion

Editura Matrixrom, 2012

 

Noua  ediție, revizuita si adăugită,  a cărții profesorilor  universitari Toma Albu si Ion D. Ion este o punte de legătură dintre algebra predata la liceu si cea prezentata în cursurile de la facultățile de matematica si informatica din universitățile românești. Autorii reușesc sa expună într-un mod accesibil concepte si rezultate fundamentale ale algebrei. Pe lângă discutarea unor capitole importante ale algebrei este urmărită si implementarea rezultatelor, autorii descriind mai multe metode algoritmice în pseudocod.

Cuprins: Capitolul 0. Noțiuni Preliminare Capitolul 1. Structuri Pre-grupale Capitolul 2. Grupuri factor si grupuri ciclice Capitolul 3. Grupuri de transformări geometrice Capitolul 4. Inele euclidiene si matrice elementare Capitolul 5. Rădăcini de polinoame în algebre de matrice Capitolul 6. Elemente de teoria corpurilor Capitolul 7. Algoritmi de factorizare pentru polinoame Anexa. Algoritmi descriși în pseudocod .