O  ȘCOALĂ INCLUZIVĂ

 

“Ne temem de ceea ce va deveni un copil mâine,

dar uităm că el este cineva astăzi”

(STACIA TAUSCHER)

 

Școala cu Clasele I–VIII Nr. 130, după numele ei vechi, este situată într-un cartier de blocuri din zona Rahova–Ferentari și a fost înființată în urmă cu peste 110 ani. A funcționat la început ca școală primară, într-un local modest cu câteva clase. S-a dezvoltat odată cu trecerea timpului, în pas cu numărul de copii din ce în ce mai mare. Prezenta clădire a fost construită în perioada anilor 1978–1979, în vecinătatea Clubului Copiilor Sector 5 și a Colegiului National de Industrie Alimentară "Dumitru Moțoc". Zona în care se află, între bariera Chirigiilor și Calea Ferentari, are pitorescul ei; casele vechi rămase între blocuri ne amintesc de lumea din dramaturgia lui George Mihail Zamfirescu, el însuși fost locuitor în această zonă. Cartierul de blocuri ridicate în anii ’80 adăpostește o populație urbanizată forțat, care a muncit în zona industrială Rahova. După 1992, porțile multor fabrici din zonă s-au închis, astfel că locuitorii cartierului au început să se confrunte cu șomajul și cu un climat în care instabilitatea și violența au luat locul traiului lipsit de griji cândva.

În aceste condiții, nici școala noastră nu a fost ocolită de provocări, cea mai importantă dintre acestea fiind necesitatea stimulării și menținerii interesului față de educație pentru elevii din medii sociale diverse astfel încât aceștia să participe în mod constant la cursuri. Preocuparea ca unitatea noastră să devină școală incluzivă, “pentru toți copiii”, s-a instalat de la sine, ca fiind un lucru normal, încă din anul 2000. Încet dar sigur, Scoala cu Clasele I–VIII Nr.130  a devenit lumina care strălucește într-un loc considerat de unii fără speranță, iar în 2012 și-a schimbat sugestiv numele în Scoala Gimnazial㠓Luceafărul”.

În prezent, clădirea are 15 săli de clasă, un laborator de fizică, un laborator de chimie–biologie, un cabinet de informatică, un cabinet de consiliere, o sală de sport, un cabinet medical, o bibliotecă cu 10920 volume, un cabinet Phare, precum și un semi-internat. Aici, găsești o mână de oameni perseverenți, mai precis 30 de profesori titulari, care încearcă să demonstreze că educația pentru toți este cea mai bună practică de asigurare a egalității de șanse pentru elevi. Deși afectată de sărăcirea resurselor bugetare, cum sunt  de altfel majoritatea școlilor din România, școala noastră și-a deschis porțile și în anul școlar 2013–2014  și i-a primit cu drag  pe cei 650 de elevi  din toate categoriile sociale, asigurându-le accesul la instrucție și educație în mod egal, indiferent de condiția lor fizică, socială, intelectuală sau lingvistică.

            Programele propuse în școala noastră, derulate prin munca susținută a cadrelor didactice, doresc să demonstreze copiilor că anii petrecuți la școală sunt cea mai frumoasă și mai profitabilă perioadă din viață. Fiecare educator acordă atenție sporită fiecărui copil cu vulnerabilități, încearcă să-l integreze în colectiv, sa-l facă să se simtă apreciat de profesori și colegi prin sarcinile pe care i le distribuie cu responsabilitate, toate acestea având o țintă concretă: modelarea personalității acelui copil.

            Scoala Gimnazial㠑Luceafărul” participă activ la viața comunității din care face parte, contribuie la închegarea acesteia prin asigurarea accesului egal la educație al fiecărei persoane. Lectoratele lunare pe care diriginții și învățătorii le desfășoară cu părinții au rolul de a  dezvolta responsabilitatea exersării dreptului la educație al fiecărui membru din comunitate. În acest sens, în școala noastră se dezvoltă o comunitate educațională bazată pe:

-          cultivarea unei atmosfere de ascultare reciprocă;

-          crearea unui spațiu necesar soluționării problemelor;

-          înlăturarea barierelor de comunicare între participanți în cadrul procesului instructiv-educativ;

-          implicarea activă în programele educaționale a partenerilor sociali ai școlii: părinții, lideri ai comunității locale, firme și oameni de afaceri;

-          crearea unui climat organizațional de învățare centrată pe elev;

-          schimbarea atitudinii majorității fată de copiii marginalizați și excluși prin implementarea principiilor pedagogiei constructiviste;

-          eliminarea prejudecăților, a rasismului și xenofobiei;

-          organizarea de activități culturale.

 

Având în vedere prioritățile menționate, sub sloganul “Ai și tu un loc aici”, în școala noastră se desfășoară programe de conștientizare și valorificare a resurselor personale ale elevilor, de dezvoltare a creativității. Astfel, la nivelul comunității, Scoala Gimnazial㠔Luceafărul” este recunoscută pentru susținerea de activități de pregătire suplimentară pentru evaluările școlare, pentru concursuri și olimpiade. Colectivul didactic acționează pentru eliminarea obstacolelor din calea învățării, obstacole ce devin insurmontabile pentru copiii ai căror părinți nu le pot acorda sprijin în pregătirea lecțiilor și a temelor și nu le pot asigura un climat de muncă intelectuală acasă. Rezultatul este previzibil: neîncredere, abandonarea studiului, absentare de la orele de curs. Pentru acești copii înțelegerea unor discipline devine o mare problemă și într-o astfel de situație se simt depășiți și neajutorați. Șansa lor se regăsește în puterea cadrului didactic de a nu rămâne indiferent, ci de a găsi în permanentă metode moderne de învățare. Din chestionarele adresate elevilor, printre materiile ce ridică astfel de probleme regăsim în top matematica, fizica și chimia.

Studiul matematicii se dovedește a fi cel mai anevoios, deoarece legile din fizică și chimie pot fi înțelese numai prin stăpânirea corespunzătoare a aparatului matematic. Educația matematică incluzivă se bazează pe aplicarea creativă a programei școlare și formarea de competente specifice, cu focalizare pe aspectele practice și aplicative. În sprijinul învățării matematicii, au venit proiectele din Programul European “Săptămâna Educației Globale” susținut în școala noastră în fiecare an. “Realități ale lumii noastre exprimate prin procente”, “Povestea numerelor în istoria popoarelor”, “Plante biblice” sunt câteva activități cu caracter matematic în cadrul cărora fiecare elev a participat la rezolvarea unei probleme izvorâte din lumea înconjurătoare. Sub egida Anului European al Dialogului Intercultural, s-a desfășurat activitatea cu caracter practic-aplicativ “De la cultura de cartier la cultura matematică”, prilej cu care elevii au aflat că simpla aruncare a unei monede poate genera numere în baza 2, bază de numerație cu care operează sistemele de calcul ale unui computer. Pentru a atrage cât mai mulți elevi spre învățarea matematicii, am inițiat la nivelul municipiului București concursul “Prietenii lui X,Y,Z”, adresat acelor elevi dezamăgiți că nu au fost premiați la olimpiada de matematică pentru că au obținut rezultate mai modeste. Concursul se bucură de succes în rândul elevilor mai puțin dotați spre studiul matematicii și a ajuns la a IV-a ediție.

Se poate observa în ultimii ani un interes scăzut al elevilor pentru științele naturii. La nivelul școlii s-a încercat determinarea cauzelor acestui dezinteres crescut și cu ajutorul cadrelor didactice s-au găsit soluții viabile pentru construirea, prin educație, a unor structuri mentale dinamice, flexibile, capabile să ia deciziile cele mai potrivite, precum și pentru dezvoltarea capacității creative a elevilor. Încercăm să le trezim interesul, să le arătăm c㠔școala” înseamnă mai mult decât o mulțime infinită de formule, unități de măsură și legi, că sub o formă sau alta vor fi reîntâlnite în activitatea lor de zi cu zi. În aceste cazuri ar trebui să ne vină în ajutor experimentele, care sunt mai ușor de înțeles și care plac mai mult elevilor. Din nefericire, aici avem un punct slab: lipsa de spațiu. Școala noastră este prea mică pentru numărul mare de elevi aflați în circumscripție și singura soluție găsită pentru a-i primi pe toți a fost transformarea unora dintre laboratoare în săli de clasă.

În secolul XXI, când tehnologia a prins un puternic avânt, folosirea computerului ar putea acoperi, măcar parțial, lipsa de spațiu, iar simularea  lucrării de laborator prin multiplicarea ei pe calculatoarele disponibile și parcurgerea simulării în ritmul propriu al utilizatorului ar putea reduce din handicap. Lucrurile sunt deficitare și la acest capitol, deoarece ne lovim, fără să putem face ceva, de lipsa de buget care ne lasă cu 15 calculatoare vechi, cu hard insuficient  accesării noilor softuri educaționale.

Este foarte greu să prezinți un experiment fără să ai condițiile minime necesare, dar profesorii se străduiesc cu îndârjire să depășească aceste neajunsuri prin deplasarea la clase cu materialul didactic existent, în vederea atingerii obiectivelor propuse. Putem spune că sloganul școlii noastre este: „ Ai reușit, continuă! N-ai reușit, continuă!” (F. Nansen).

Preocupările copiilor pot fi regăsite în revistele școlii: ,,Noi și Clio’’, cu care școala a ocupat locul al II-lea pe sector în 2003, sau revista ,,Visătorii’’ cu care școala a ocupat locul al II-lea pe sector în 2008. Sperăm ca anul acesta să revenim în forță.

An de an școala noastră s-a distins prin rezultate deosebite la olimpiade și concursuri. Putem aminti anul 2006, când ne-am remarcat prin locul I la matematică, mențiune la limba și literatura română și trei mențiuni la fizică, la etapa pe municipiu.  Tot în 2006 am obținut locurile I și II la concursul ,,Gheba’’, locul I la concursul ,,Paul Polidor’’ și două mențiuni la concursul ,,Ion Creang㒒. În 2009 am obținut locul al II-lea pe municipiu la biologie. Tot la biologie, în anul 2011, am obținut la faza pe municipiu o mențiune și un loc III. Școala noastră stă suficient de bine și la concursul de cultură generală ,,Cuore”, unde elevii de la ciclul gimnazial au obținut locul al III-lea pe municipiu anul trecut. La olimpiada de matematică, în anul școlar 2011–2012, elevul Socea Vlad a obținut locul al II-lea pe sector și mențiune pe municipiu. Olimpiada de istorie le evidențiază pe Schiau Sabina cu locul al III-lea pe sector și locul al II-lea pe municipiu și pe Petrescu Estera cu locul al II-lea pe sector și locul al III-lea pe municipiu. Lazureanu George a luat locul al III-lea pe municipiu la șah în cadrul olimpiadei naționale a sportului școlar. Catedra de limba și literatura română nu se lasă mai prejos și reușește să obțină prin eleva Iovanel Cristiana locul al II-lea pe sector și prin eleva Găină Denisa mențiune pe sector. Grupul coral ,,Floare albastră”, în anul școlar 2011–2012, a obținut premiul I pe sector și premiul al III-lea pe municipiu, iar în acest an s-a întors cu premiul I pe sector.

Rezultate frumoase sunt obținute an de an și de elevii din ciclul primar. Aceștia s-au remarcat prin numeroase premii la concursuri cum ar fi: ,,Armonia naturii”, concursul național ,,Toamna, fantezie și culoare”, concursul național ,,O ce veste minunată”, concursurile de literatură ,,Dumbrava minunat㔠și ,,Crăiasa zăpezii”, concursurile de matematică ,,Comper”, ,,Smart”, ,,Winners”,  etc.

În stadiul actual, scopul principal al educației în școala noastră este acela de a le asigura tuturor elevilor accesul la o educație superioară, de a-i ajuta să facă legătura între cunoștințele dobândite în școală și problemele pe care le au de rezolvat în viață. Alfred North Whitehead spunea: „Există un singur obiect de studiu pentru educație și acela este viața, în toate manifestările sale.” Copiii nu trebuie educați doar pentru lumea de azi, ci este necesar să fie învățați să se adapteze și să creeze. Într-o societate viitoare, în sistemul educațional este nevoie de stimularea creativității. Howard Gardner afirma: “Mai degrabă, scopul educației este acela de a educa întreaga populație, deoarece nu ne putem permite să irosim vreo minte.”  De aceea, incluziunea în educație stă în permanentă în centrul activității noastre, pentru că numai așa vom reuși să le acordăm șanse egale tuturor copiilor. Incluziunea în educație devine astfel o latura importantă a incluziunii sociale.

 

Director Prof.  Steliana Petcu

Prof. Luminița Cristescu

Scoala Gimnazial㠓Luceafărul”