Antet

Chestionar

Cuprins

În curând

Semnalăm

Focus : La început de an şcolar

Începutul anului școlar -- dar și a celui universitar --2013-2014 este un prilej de bilanț pentru filiala Bucureşti a SSMR și de planificare a activităților viitoare. In anul didactic 2012-2013 am reușit sa fim împreună la activități matematice ale profesorilor, elevilor, studenților și cadrelor didactice universitare ori cercetători științifici. Am participat la activitățile științifice, de formare, concursuri organizate la nivel național și internațional de SSMR, la activități internaționale la care SSMR este partener. Mai mult ...

Ecouri

Legături utile

Pagina şcolii

Școala cu Clasele I–VIII Nr. 130, după numele ei vechi, este situată într-un cartier de blocuri din zona Rahova–Ferentari și a fost înființată în urmă cu peste 110 ani. A funcționat la început ca școală primară, într-un local modest cu câteva clase. S-a dezvoltat odată cu trecerea timpului, în pas cu numărul de copii din ce în ce mai mare. Prezenta clădire a fost construită în perioada anilor 1978–1979, în vecinătatea Clubului Copiilor Sector 5 și a Colegiului National de Industrie Alimentară "Dumitru Moțoc". Zona în care se află, între bariera Chirigiilor și Calea Ferentari, are pitorescul ei; casele vechi rămase între blocuri ne amintesc de lumea din dramaturgia lui George Mihail Zamfirescu, el însuși fost locuitor în această zonă. Cartierul de blocuri ridicate în anii ’80 adăpostește o populație urbanizată forțat, care a muncit în zona industrială Rahova. Mai mult ...

Şcoala Luceafărul

Pagina profesorului

Decanul de vârstă al filialei Bucureşti a S.S.M.R. este profesorul Alexandru Popescu-Zorica. S-a născut în 1920 într-o familie de intelectuali din Bucureşti. Tatăl său a fost un cunoscut avocat și om politic, fiind deputat, senator și prefect de Ilfov (1931-1933). A fost cavaler al ordinului "Mihai Viteazul" (România) și al "Legiunii de Onoare" (Franța).

Licențiat în matematici al Universității din Bucureşti în 1942, profesorul Popescu Zorica este membru activ al Societății de Științe Matematice de șapte decenii. Expunerile sale de geometrie sunt presărate cu paranteze culturale captivante, conversația sa este mereu interesanta iar vârsta nu li împiedica sa participe la acțiunile naționale ale S.S.M.R. și ale filialei de câteva ori pe an. Îl întâlnim la sesiunea filialei Prahova de la Sinaia, la conferința anuală a SSMR, la activități ale filialei Bucureşti.  Mai mult ...

Profesorul Alexandru Popescu-Zorica

Matematica în lume

O particularitate a sistemului de educație francez este existenta unor instituții de învățământ superior de elita, numite "Grandes Ecoles" (mari scoli). O "Grande Ecole" este o instituție de învățământ superior care își recrutează studenții pe baza unui concurs de admitere si se afla sub tutela unui minister. Primele instituții de acest fel au apărut in secolul al XVII-lea, când celebrul arhitect si strateg Vauban a înființat scoli militare de ofițeri in care elevii erau admiși numai pe baza meritului personal, dovedit prin examene de admitere. Mai mult ...

Contact

ssmrbucuresti<la>gmail.com

Publicații și apariții editoriale

Publicații:

Gazeta Matematica seria B, no. 10-2013
Gazeta Matematică seria A, no. 1-2/2013

Didactica Matematica no. 1-2013

Apariții editoriale:

Itinerar în algebra superioară - Autori Toma Albu, Ion D. Ion - Editura Matrixrom, 2012
Complemente de structuri algebrice - pentru elevi, studenți, profesori și nu numai...
Autori: Constantin Năstăsescu, Ion Otărăşanu - Editura Andorsis, 2013

 

Copyright @ Filiala Bucureşti a SSMR

Colectivul de redacţie

Abonare/Dezabonare Luminiţa Dumitrică
Vicenţiu Rusu
Doru Ştefănescu