La început de an școlar

 

Filiala București a SSMR

Începutul anului școlar - dar și al celui universitar --2013-2014 - este un prilej de bilanț pentru filiala București a SSMR și de planificare a activităților viitoare. În anul școlar anterior am inițiat, organizat și desfășurat împreună o serie de activități la nivelul disciplinei, cu participarea profesorilor, elevilor, studenților si cadrelor didactice universitare ori cercetători științifici.

Astfel s-au derulat activități științifice, de formare, concursuri organizate la nivel național și internațional  sub egida SSMR și ISMB, activități internaționale la care SSMR este partener.

Pentru perioada 2013-2014 ne propunem să continuăm activitățile comune cu ISMB, Universitatea din București, Institutul de Matematică al Academiei Române, Universitatea Politehnica și alte universități sau institute de cercetare din București.

Ne propunem să vă informăm rapid despre activitățile pe care le vom organiza prin intermediul site-ului filialei: http://ssmr.ro/bucuresti,  cât și prin newsletter.

Vă așteptăm la cursurile de LaTeX și pagini web pentru matematicieni, la sesiunile de comunicări organizate de colegii, licee și scoli, la concursuri pentru elevi și studenți, la ciclul de conferințe  pentru elevii de liceu, activitate organizată și găzduită de Facultatea de Matematică a Universității din București.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

Doru Ștefănescu – Președintele Filialei București a S.S.M.R.

Gabriel Vrinceanu – Vicepreședintele Filialei București a S.S.M.R.