mia_albastru

 

    Matematica de Ieri și de Azi

(Re) întâlnire  (între matematicieni mici și mari) la Colegiul Tehnic “Traian” din Bucureşti

 

Sâmbătă 30 martie 2013, la început de primăvară, pentru a șaptesprezecea oară consecutiv, Colegiul Tehnic “Traian” a organizat și găzduit Sesiunea Internațională de comunicări științifice ale profesorilor și ale elevilor “Matematica de Ieri și de Azi”, cu tema consacrată deja “Modele matematice în știință, tehnică și artă”.

Sesiunea Internațională de comunicări științifice „Matematica de Ieri și de Azi”, devenită o manifestare tradițională a   Colegiului Tehnic „Traian”, Bucureşti,  este centrată pe ideea de a identifica, motiva și susține elevii  „talentați” in studiul matematicii. Sesiunea oferă posibilitatea schimbului  de experiență în domeniul strategiilor didactice interactive și a integrării tehnologiilor multimedia în școală, de a valoriza și promova demersurile didactice, de a încuraja acțiunile care permit asigurarea calității în educație si formare profesională continuă. Un învățământ de calitate  permite manifestarea inițiativei, a spontaneității, a creativității elevului cât și dirijarea, îndrumarea sa, dar în toate cazurile este vorba de relații de cooperare între profesor și elevi. Relațiile de cooperare între cadre didactice și elevi constituie aspectul fundamental al metodelor active în contextul actualelor politici educaționale europene de a promova creativitatea ca motor al inovației și factor cheie în dezvoltarea competențelor personale, ocupaționale, antreprenoriale și sociale, prin învățarea pe tot parcursul vieții.

Lucrările participanților au fost prezentate pe secțiuni astfel:

 1. În plen expunerile invitaților,

 2. Secțiunea pentru profesori,

 3. Secțiunea pentru elevi - concurs de proiecte pentru gimnaziu și pentru liceu.

Considerăm că ne recomandă faptul că Sesiunea Internațională de comunicări științifice „Matematica de Ieri și de Azi” de la Colegiul Tehnic “Traian” a trecut de a XVII-a ediție și ne mândrim că personalități  din mediul academic și învățământul universitar au onorat și în acest an invitația noastră: dna. dr. Magda Stavinschi,  cercetător principal I, Institutul Astronomic al Academiei Române, Președinta Asociației “Astronomia XXI”,  dl. prof. univ. dr. Doru Ștefănescu, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, Prim vicepreședinte și Președinte al Filialei Bucureşti a Societății de Științe Matematice din România, dl. prof. univ. dr. Toma Albu, cercetător principal I, Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române, Vicepreședinte al Societății de Științe Matematice din România , dl. prof. univ. dr. Liviu Ornea, Directorul Departamentului de Matematică al Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din Bucureşti, dl. conf. univ. dr. Andrei Vernescu, Universitatea Valahia, Târgoviște, dl. lector univ. dr. Cristian Neculăescu, Facultatea de Cibernetică, Academia de Studii Economice Bucureşti. De asemenea, ne bucură foarte mult sprijinul pe care ni-l acordă, participând în fiecare an la expunerile în plen, dl. Ing. Florin Popa, Consilier al Directorului General al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), purtător de cuvânt O.S.I.M. și domnii Radu Ungureanu și Mihai Sindire, ingineri IT, directori de proiect, din cadrul companiei Arnia Software.

După ce dna Dr. Magda Stavinschi  a susținut expunerea-pledoarie pentru știință versus astrologie “Omul și astrele”, iar dl. Prof. Univ. Dr Doru Ștefănescu a stabilit decalogul redactării unei comunicări  științifice în expunerea sa “Cum transmitem matematica?”, a venit rândul expunerilor pe teme pur matematice: dl. Prof. Univ. Dr. Toma Albu a continuat seria - începută la ediția precedentă a simpozionului - a demonstrațiilor izomorfismelor între grupurile numerice uzuale cu lucrarea “Planul euclidian fără origine și cercul unitate sunt grupuri izomorfe”,  iar dl. Prof. Univ. Dr Liviu Ornea ne-a vorbit despre cardinalitatea  mulțimilor infinite - “Mulțimi bogate, mulțimi sărace”.  Dl. Conf. Univ. Dr. Andrei Vernescu a prezentat “Rolul contraexemplelor în analiza matematică”.

Următoarele trei expuneri au reprezentat inserția teoriei în practică: Ele au aparținut dlui. Lector Univ. Dr. Cristian Neculăescu , cu expunerea  “Matematica și interdisciplinaritatea”, dlui. Ing.  Florin Popa prin prezentarea sa “Invențiile și veșmintele lor ” și dlor Ing. IT Radu Ungureanu și Mihai Sindile, cu prezentarea noului modul de Meditații online al platformei Experior.

Încheierea secțiunii în plen a aparținut dlui. Insp. de specialitate Gabriel Vrînceanu, care a transmis un mesaj plin de simpatie către elevii pentru care, în fond, se îndreaptă toate eforturile profesorilor: “Al cui este vinul?” – corect, desigur, “A cui este vina?”- Nu a cui întreabă, ci a cui nu învață cum să răspundă.

În cadrul Sesiunii s-a desfășurat și Adunarea Generală Anuală a Filialei București a SSMR, pe a cărei ordine de zi s-au aflat prezentarea activității filialei în anul 2012 și discutarea planului de activități al filialei pentru anul 2013.

La Sesiune au participat 81de profesori cu 72 de lucrări, dintre care : 3 lucrări din Suedia, Slovacia și Macedonia, 14 lucrări din tara si 55 de lucrări din Bucureşti.  La concursul elevilor au participat : 32 de elevi de gimnaziu, înscriși cu 20 de lucrări ; 99 elevi de liceu cu 54 de lucrări ;  3 studenți cu 3 lucrări.

Lucrările profesorilor au fost publicate într-un volum electronic, în timp ce lucrările elevilor au fost evaluate și jurizate, iar cele mai bune dintre acestea au fost premiate.

Titlurile tuturor lucrărilor pot fi consultate pe site-ul  www.matematicadeierisideazi.ro

Sesiunea Internațională de comunicări științifice „Matematica de Ieri și de Azi”,  este înscrisă în  Programul activităților Societății de Științe Matematice din România și Inspectoratelor Școlare Județene, în perioada ianuarie – iunie 2013; în Calendarul Activităților Educative - Ministerul Educației Naționale din România, anul 2013, poziția 79 ; în Calendarul activităților educative extrașcolare ale Inspectoratului Școlar al Municipiului Bucureşti pe semestrul al II-lea, an școlar 2012-2013.

 

Profesor Lidia Angelescu

Colegiul Tehnic „Traian”, București